2021. december 7. – 19:00

BACH + KARÁCSONYI TÖRTÉNET

Koncert

ALBRECHT KOCH (Freiberg)

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)

Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659

GEORG BÖHM (1661 - 1733)

Gelobet seist du, Jesu Christ

GEORG FRIEDRICH KAUFFMANN (1679 - 1735)

O Jesulein süß

JOHANN SEBASTIAN BACH

Pastorale in F BWV 590

GEORG FRIEDRICH KAUFFMANN

Vom Himmel hoch, da komm ich her

JOHANN SEBASTIAN BACH

Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 700

ANONYMUS (Csehország, 18. század)

Toccata in C “Nes em Vám noviny” (Kommet, ihr Hirten)

JOHANN CHRISTIAN KITTEL (1732 - 1809)

Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich

JOHANN SEBASTIAN BACH

Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich BWV 732

JOSEF FERDINAND NORBERT SEGER (1716 - 1782)

Toccata (Pastorale) und Fuge D-Dur
„Freu dich, Erd und Sternenzelt“

EMANUEL ADLER (1845 - 1926)

Es ist ein Ros entsprungen

JOHANN SEBASTIAN BACH

Praeludium et Fuga in D BWV 532